Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις » Ορόσημα

Ορόσημα

 Κύρια Ορόσημα του JUNICOAST:


Ορόσημο
Δράση Προβλεπόμενες ημερομηνίες έναρξης/λήξης
Πραγματικές ημερομηνίες έναρξης/λήξης
Κατάσταση
 Ενεργοποίηση της ιστοσελίδας D2 1-1-2009/31-3-2009 1-1-2009/31-3-2009  ολοκληρώθηκε
Σύνθεση επιστημονικής επιτροπής E3 1-1-2009/31-3-2009 1-1-2009/31-3-2009 ολοκληρώθηκε
Σύνθεση επιτροπής εμπλεκομένων φορέων E5 1-1-2009/31-3-2009 1-1-2009/31-3-2009 ολοκληρώθηκε
Τοποθέτηση πινακίδων C7 1-4-2010/31-12-2010 1-4-2010/31-7-2013 ολοκληρώθηκε
Οριοθέτηση του οικοτόπου C1 1-1-2010/31-12-2012 1-1-2010/30-6-2013 ολοκληρώθηκε
Απομάκρυνση απορριμμάτων C2 1-1-2010/31-12-2012 1-1-2010/31-7-2013 ολοκληρώθηκε
Προστασία των αρτίβλαστων και εμπλουτισμός του πληθυσμού των κέδρων με σπορόφυτα C3 1-4-2010/30-6-2013 1-4-2010/30-6-2013 ολοκληρώθηκε
Εγκατάσταση θεμελιωδών ειδών C4 1-4-2010/30-6-2013 1-4-2010/30-6-2013 ολοκληρώθηκε
Σταθεροποίηση των αμμοθινών σε διαβρωμένες θέσεις C5 1-4-2010/30-4-2013 1-4-2010/30-6-2013 ολοκληρώθηκε
Τοποθέτηση ξύλινων διαδρόμων και κάδων απορριμάτων και ξύλινων τραπεζόπαγκων C6 1-4-2010/30-4-2013 1-4-2010/31-7-2013 ολοκληρώθηκε
Αποθήκευση και καλλιέργεια σπόρων και μοσχευμάτων C8 1-1-2009/30-4-2013 1-1-2009/31-7-2013 ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτικά σεμινάρια, μαθητικές εβδομάδες τοπικές εκδηλώσεις και δίκτυα D3 1-1-2009/31-8-2013 1-1-2009/31-8-2013 ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτικές ημερίδες D4 1-1-2012/31-8-2013 1-1-2012/31-8-2013 ολοκληρώθηκε
Δημιουργία δικτύου εμπλεκομένων φορέων D4 1-1-2012/31-8-2013 1-1-2012/31-8-2013 ολοκληρώθηκε