Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις » Επιστημονικές παρουσιάσεις

Επιστημονικές παρουσιάσεις

Καλτσής Α., Κουτσοβούλου Κ., Θάνος Κ.Α. (2011). Ανάλυση πληθυσμιακών δεδομένων σε υποπληθυσμούς του είδους Juniperus macrocarpa σε τέσσερις περιοχές της Κρήτης προς την κατεύθυνση της εφαρμογής εξειδικευμένων δράσεων διατήρησης. Πρόγραμμα-Περιλήψεις, σελ. 81-82, 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου, 2011.[POSTER]

Κοινό: ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, ώριμοι και νέοι ερευνητές, φοιτητές, φορείς περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι μη-ειδικοί (περίπου 150 συμμετέχοντες).

Καλτσής Α., Κουτσοβούλου Κ., Σκούρτη Ε., Θάνος Κ.Α. (2010). Σύνθεση και δομή των υποπληθυσμών του είδους Juniperus macrocarpa στην Κρήτη. Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 151, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας – «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο», Ελληνική Οικολογική Εταιρεία – Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία – Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, 7-10 Οκτωβρίου 2010. [POSTER]

Κοινό: ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, ώριμοι και νέοι ερευνητές, φοιτητές, φορείς περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι μη-ειδικοί (περίπου 150 συμμετέχοντες).

Thanos C.A. (2010). Study cases on conservation of endangered plants and habitats in Greece, p. 18, Proceedings, Symposium on Rare and Threatened Plants and Habitats, XIII OPTIMA Congress, Antalya, Turkey, March 22-26, 2010. [INVITED ORAL PRESENTATION]

Κοινό: διεθνής ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, ώριμοι και νέοι ερευνητές, φοιτητές, φορείς περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι μη-ειδικοί (περίπου 300 συμμετέχοντες)

Evangelia Apostolopoulou, Evangelia G. Drakou and Kalliope Pediaditi (2012). Participation in the management of Greek Natura 2000 sites: Evidence from a cross-level analysis. Journal of Environmental Management, 113 (2012) 308-318.

Κοινό: ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα