Αρχική σελίδα » Οι περιοχές » Φαλάσαρνα » Περιγραφή του οικοτόπου στα Φαλάσαρνα

Περιγραφή του οικοτόπου στα Φαλάσαρνα

Ο οικότοπος 2250* στα Φαλάσαρνα είναι κατακερματισμένος, καλύπτει μια μικρή ζώνη μεταξύ της παραλίας και των γειτονικών θαμνώνων και αποτελείται από πολύ λίγα άτομα κέδρων (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa). Η συνολική του έκταση είναι 2,6 εκτάρια.


Χάρτης οικοτόπου 2250* στα Φαλάσαρνα (όπως έχει καταγραφεί από το NATURA 2000)