Αρχική σελίδα » Οι περιοχές » Φαλάσαρνα » Προτεινόμενες δράσεις για τα Φαλάσαρνα

Προτεινόμενες δράσεις για τα Φαλάσαρνα

Στα Φαλάσαρνα θα πραγματοποιηθούν όλες οι προτεινόμενες δράσεις του προγράμματος. Θα υλοποιηθούν μια σειρά από προπαρασκευαστικές δράσεις, προκειμένου να δώσουν τη βάση για την εφαρμογή και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των συγκεκριμένων δράσεων προστασίας (Δράσεις C)