Αρχική σελίδα » Οι περιοχές » Ν. Γαύδος » Προτεινόμενες δράσεις για τη Γαύδο

Προτεινόμενες δράσεις για τη Γαύδο

Στη Γαύδο θα πραγματοποιηθούν όλες οι προτεινόμενες δράσεις του προγράμματος. Θα υλοποιηθούν μια σειρά από προπαρασκευαστικές δράσεις, προκειμένου να δώσουν τη βάση για την εφαρμογή και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των συγκεκριμένων δράσεων προστασίας (Δράσεις C)