Αρχική σελίδα » Οι περιοχές » Νότιο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

Στο Νότιο Αιγαίο ο οικότοπος 2250* έχει καταγραφεί σε 4 περιοχές:
Στη νήσο Μήλο του Ν. Κυκλάδων
Στη νήσο Πολύαιγο του Ν. Κυκλάδων
Στη νήσο Νάξο του Ν. Κυκλάδων
Στη νήσο Ρόδο του Ν. Δωδεκανήσου

Στις περιοχές αυτές θα εφαρμοστούν οι δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και διάχυσης των αποτελεσμάτων (Δράσεις D)