Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Δράσεις προστασίας » C.3: Ενίσχυση της αναγέννησης του είδους Juniperus

C.3: Ενίσχυση της αναγέννησης του είδους Juniperus

Στόχος αυτής της δράσης είναι η προστασία της υπάρχουσας φυσικής αναγέννησης των κέδρων και η ενίσχυσή της επιβίωσης των αρτίβλαστων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Σε αυτά τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, η φυσική αναγέννηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υγεία και τη δομή του πληθυσμού των κέδρων και για την προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπου. Η επιβίωση των αρτίβλαστων και των νεαρών ατόμων του κέδρου εξαρτάται από ποικίλους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (όπως η βόσκηση, η καταπάτηση, η υπέρ-έκθεση στο φως, η ξηρασία, ο αέρας κλπ). Σε κάθε περιοχή μελέτης στην Κρήτη, οι παράγοντες αυτοί θα αναγνωρισθούν θα ποσοτικοποιηθούν και θα εφαρμοστούν οι ανάλογες τεχνικές παρεμβάσεις. Τέτοιες παρεμβάσεις μεταξύ άλλων είναι: μικρό-περιφράξεις, σκίαση και τροποποίηση του μικρό-περιβάλλοντος. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δράσης Α.3 και των οδηγιών της δράσης Α.8, στις περιοχές όπου στη σύνθεση του πληθυσμού παρατηρείται σοβαρή έλλειψη νεαρών ατόμων, θα πραγματοποιηθεί εμπλουτισμός του πληθυσμού με σπορόφυτα σε κατάλληλη έκταση. Το γενετικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη δράση (καρπόι, σπόροι, σπορόφυτα) θα προέρχεται από τον ίδιο πληθυσμό (γειτονικά ενήλικα άτομα), ως μέτρο πρόληψης ενάντια στη γενετική “μόλυνση”. Η συλλογή των σπόρων και η παραγωγή των σποροφύτων θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τη δράση C.8 (Ex situ προστασία και αναπαραγωγή θεμελιωδών ειδών). Η μέθοδος και το σχέδιο φύτευσης των σποροφύτων θα προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.