Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Δράσεις προστασίας » C.4: Αποκατάσταση της σύνθεσης και της δομής της χλωρίδας του οικότοπου 2250*

C.4: Αποκατάσταση της σύνθεσης και της δομής της χλωρίδας του οικότοπου 2250*

Στόχος της δράσης αυτής, είναι η αποκατάσταση της σύνθεσης και δομής της χλωρίδας του οικότοπου 2250* σε όλες τις περιοχές μελέτης στην Κρήτη όπως θα καθορίσθεί από τις δράσεις A.2 και A.3, και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα προκύψουν από τη δράση A.8.
Η δράση θα περιλαμβάνει:

α) Φύτευση και προστασία των θεμελιωδών ειδών τού οικότοπου, συμπεριλαμβάνομένων των Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, Juniperus phoenicea

β) Εξισορρόπηση της αναλογίας θηλυκών και αρσενικών ατόμων με τη φύτευση νέων αρσενικών ή θηλυκών δέντρων, όπου χρειάζεται

γ) Απομάκρυνση πιθανών ξενικών ως προς τον οικότοπο ειδών.

Οι ακριβείς θέσεις των επεμβάσεων, η επιλογή των ειδών, ο αριθμός των φυτών που θα φυτευτούν, το σχέδιο φύτευσης και η επιθυμητή αναλογία αρσενικών/θυληκών ατόμων δεν μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων, καθώς εξαρτώνται από τα αποτελέσματα των δράσεων Α.2 και A.3 καθώς και από τις οδηγίες της δράσης Α.8. Το φυτευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (σπόροι, σπορόφυτα) θα προέλθει από τη δράση C.8.