Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Δράσεις προστασίας » C.6: Παρεμβάσεις διαχείρισης των επισκεπτών και υποδομές

C.6: Παρεμβάσεις διαχείρισης των επισκεπτών και υποδομές

Στόχος αυτής της δράσης μέσω της προτεινόμενης παρέμβασης στη διαχείριση των επισκεπτών είναι η προστασία του οικοτόπου απο τις επιπτώσεις του τουρισμού όπως: οι φθορές στη βλάστηση και στα δένδρα, η διάβρωση των αμμοθινών και η ρύπανση. Οι παρακάτω προτεινόμενες ενέργειες θα επανεξεταστούν και θα αναθεωρηθούν βάση των προδιαγραφών (δράση A.8) που θα προκύψουν από τις προπαρασκευαστικές δράσεις : A.1, A.2, A.3, A.4 και A.5.

 Δημιουργία ξύλινων διαδρόμων: Οι ξύλινοι διάδρομοι θα τοποθετηθούν εντός των ορίων του οικοτόπου με στόχο την μείωση της διάβρωσης των αμμοθινών και την καταπάτησή τους από τους επισκέπτες. Οι ξύλινοι διάδρομοι θα τοποθετηθούν στρατηγικά σε κατάλληλες διαδρομές με στόχο να κατευθύνουν τους επισκέπτες σε συγκεκριμένους προορισμούς και μακριά από ευαίσθητες περιοχές. Ένα επιπλέον κέρδος από τη δημιουργία των διαδρόμων αυτών είναι η διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες να προσεγγίσουν την περιοχή.
 Δημιουργία κατάλληλων χώρων στάθμευσης μακριά από τον οικότοπο: Οι κατάλληλοι χώροι στάθμευσης θα αναγνωρισθούν από τις δράσεις Α5 και Α6 και θα καθοριστούν από τη δράση Α8. Οι χώροι στάθμευσης θα χωροθετηθούν σε στρατηγικές θέσεις με στόχο την αποτροπή πρόσβασης των οχημάτων στον οικότοπο και θα κατασκευασθούν με την ελάχιστη παρέμβαση στο περιβάλλον (περιορισμένη έκταση, δεν θα χρησιμοποιηθούν τσιμεντοστρώσεις κλπ.). Οι χώροι στάθμευσης θα οριοθετηθούν με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και θα κατασκευασθούν είσοδοι πρόσβασης όπου κρίνεται απαραίτητο. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιοχές μελέτης στην Κρήτη εκτός από το Νησί της Χρυσής.
 Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων: Κάδοι απορριμμάτων θα τοποθετηθούν εντός των ορίων του οικοτόπου σε όλες τις περιοχές μελέτης στην Κρήτη με στόχο την αποφυγή της αλόγιστης ρίψης σκουπιδιών. Κάδοι από ανθεκτικό υλικό, θα τοποθετηθούν κατά μήκος των ξύλινων διαδρόμων ακολουθώντας τα αποτελέσματα των δράσεων Α5 και Α8.

Προβλέπεται πως οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης θα φροντίσουν για τη διατήρηση και τη συντήρηση των υποδομών μετά το τέλος του προγράμματος. Τα αποτελέσματα της δράσης Α9, θα εμπλέξουν επισήμως και θα καθορίσουν τις αρμόδιες αρχές οι οποίες θα αναλάβουν τη διατήρηση των παραπάνω υποδομών.