Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων » D.2: Δημιουργία ιστοσελίδας

D.2: Δημιουργία ιστοσελίδας

Στόχος αυτής της δράσης είναι η ανάπτυξη, η συνεχής ανανέωση και η διατήρηση της ιστοσελίδας του προγράμματος στο διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα θα παρέχει λεπτομερή περιγραφή του προγράμματος, τους στόχους, τις δράσεις, την πρόοδο και τα αποτελέσματα. Θα διαθέτει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες που περιέχουν πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο του προγράμματος καθώς και συνδέσεις με ερευνητικά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα και ινστιτούτα. Επιπλέον, θα συμπεριλαμβάνει δυνατότητες επικοινωνίας για το ευρύ κοινό και εσωτερικό δίκτυο το οποίο θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών διευκολύνοντας τις δράσεις  E.1, E.3, E.4 και E.5. Ολες οι αναφορές και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα. Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:    

  • Περιγραφή του προγράμματος,
  • Περιγραφή των στόχων,
  • Περιγραφή των δράσεων προστασίας και διάχυσης καθώς και την αξιολόγησή τους,
  • Περιγραφή των πρωτοκόλλων παρακολούθησης,
  • Τη γνώση που αποκτήθηκε,
  • Δίκτυο για τον οικότοπο 2250* στην Ελλάδα,
  • Ενημέρωση για τις εκδηλώσεις,
  • Φόρουμ,
  • Φωτογραφίες

    Η ιστοσελίδα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων μηνών του προγράμματος και θα ανανεώνεται τακτικά. Προβλέπεται η ιστοσελίδα να είναι διαθέσιμη και μετά το τέλος του προγράμματος για τρία χρόνια, διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια διάχυση των αποτελεσμάτων.