Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων » D.3: Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

D.3: Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Στόχος αυτής της δράσης είναι η πραγματοποίηση εκστρατείας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με σκοπό την αύξηση της περιβαλλοντικής γνώσης την προβολή της αξίας του οικοτόπου και την προώθηση της συμμετοχής του κόσμου στην διαχείριση του. Στοχεύει σε διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, σε κοινωνικές ομάδες διαφόρων ηλικιών, σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στις τοπικές κοινωνίες.  Εμπλέκει εκπαιδευτικούς καθώς επίσης και τουριστικούς παράγοντες. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της εκπαιδευτικής εκστρατείας θα οριστικοποιηθούν έπειτα από τις διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς (δράση Α6) και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία  με τη δράση D.1. Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:    

  • Πραγματοποίηση ημερίδας για εκπαιδευτικούς προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επίσης άλλες ομάδες όπως πρόσκοποι, ξεναγοί κλπ). Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί εντός των πρώτων έξι μηνών του προγράμματος και θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον οικότοπο, τις ευκαιρίες και τις μεθόδους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε περιοχές Natura 2000. Επιπλέον, στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού δικτύου και στην ανταλλαγή εμπειριών. Η ημερίδα στοχεύει επίσης στη εξασφάλιση συμμετοχής σε μελλοντικές εκστρατείες  περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
  • Μαθητικές εβδομάδες (1εβδομάδα/χρόνο) επισκέψεις σχολείων στο εκθεσιακό κέντρο του ΜΑΙΧ και στο βοτανικό κήπο οι οποίες θα περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, και επισκέψεις στο βοτανικό κήπο και το βοτανικό μουσείο. Επιπλέον, θα διανέμεται επικοινωνιακό υλικό (D.1) και θα παρουσιάζεται στους μαθητές η διαδικασία της  εκτός τόπου προστασίας (C.8).
  • Τοπικές εκδηλώσεις (9) στους δήμους των περιοχών μελέτης στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, με μη κυβερνητικούς οργανισμούς, και με τοπικές αρχές.  Οι εκδηλώσεις αυτές θα περιλαμβάνουν οργανωμένες επισκέψεις στις περιοχές μελέτης όπου θα πραγματοποιούνται δραστηριότητες όπως συλλογή απορριμμάτων  και θα προωθείται η κοινή προσπάθεια για την προστασία του οικοτόπου.  Η δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την αύξηση του αισθήματος υπερηφάνιας για τις περιοχές μελέτης (δράσεις C.2 και D.1).
  • Ημερίδες  με τη συμμετοχή εκπροσώπων τουρισμού (1 ανά έτος, 4 στο σύνολο). Θα πραγματοποιείται ετησίως ημερίδα με εκπροσώπους του τουριστικού τομέα (Έλληνες ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων και ταξιδιωτικοί πράκτορες, τουριστικοί πράκτορες, εκπροσώπους του ΕΟΤ, δίκτυα οικοτουρισμού κλπ)  όπου θα παρέχεται πληροφόρηση και θα πραγματοποιούνται συζητήσεις σχετικά με τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στον οικότοπο. Επίσης θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανταλλαγής εμπειριών.

Αμμοθίνες με Κέδρα-Οδηγός Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ένας μικροσκοπικός κόκκος άμμου που ζούσε για χρόνια στο βυθό της θάλασσας, παρασύρεται από ένα μεγάλο κύμα και ξεπροβάλει σε μια μακρινή ακτή. Όμως, πριν προλάβει να καταλάβει που βρίσκεται, ένας δυνατός άνεμος αρχίζει να τον ταξιδεύει σε ένα καινούργιο και άγνωστο κόσμο…
 


Αν θέλετε να μάθετε τη συνέχεια της ιστορίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail info@junicoast.gr ή στο τηλέφωνο 2821035000 εσ 577 και 578 και θα σας αποστείλουμε δωρεάν την εικονογραφημένη, εκπαιδευτική ιστορία «Το ταξίδι ενός κόκκου άμμου στις αμμοθίνες με τους Κέδρους».