Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων » D.4: Εκπαίδευση για την προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπου

D.4: Εκπαίδευση για την προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπου

Στόχος αυτής της δράσης είναι η εκπαίδευση των αρμόδιων φορέων για την προστασία του οικοτόπου 2250* στην Ελλάδα, (διευθύνσεις δασών, φορείς διαχείρισης, κυβερνητικά στελέχη κλπ) σχετικά με τις τεχνικές που θα δοκιμαστούν για την προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπου. Για το λόγο αυτό, θα πραγματοποιηθούν το τέλος του προγράμματος εκπαιδευτικές ημερίδες (δύο στο σύνολο: μία ημερίδα στην Κρήτη και μία ημερίδα στο Νότιο Αιγαίο) όπου θα  παρουσιασθούν οι τεχνικές προστασίας και αποκατάστασης που χρησιμοποιήθηκαν όπως επίσης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και της παρακολούθησής τους . Ειδικότερα, στους συμμετέχοντες θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα:   

  • Συγκεκριμένες τεχνικές διατήρησης (εντός και εκτός τόπου),
  • Διαδικασίες παρακολούθησης της κατάστασης του οικοτόπου,
  • Συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στις μεθόδους διαχείρισης του οικοτόπου,
  • Οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν και τα αποτελέσματα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας. 

Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής (Ε.3) θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στις παραπάνω ημερίδες. Επιπλέον, προστιθέμενη αξία από αυτή τη δράση θα είναι η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου εμπλεκόμενων φορέων σχετικών με την προστασία και διαχείριση αυτού του οικοτόπου προτεραιότητας.