Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Περίληψη

Περίληψη

Το πρόγραμμα JUNICOAST “Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)” (LIFE07NAT/GR/000296) είναι μία από τίς έξι προτάσεις που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE+ 2007-2013 για το περιβάλλον.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η προστασία του οικοτόπου των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus. Σύμφωνα με την Κοινοτική οδηγία των οικοτόπων 92/43 (Habitats Directive), οι παράκτιες αμμοθίνες με είδη Juniperus αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας (κωδικός 2250*). Η κατανομή του οικοτόπου αυτού στην Ελλάδα περιορίζεται κυρίως στα νότια της χώρας. Το πρόγραμμα θα ασχοληθεί με όλες τις γνωστές τοποθεσίες του οικοτόπου στις περιοχές της Κρήτης και του Νότιου Αιγαίου που ανήκουν στο Ελληνικό δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Ολες οι δράσεις του προγράμματος θα εφαρμοστούν στις περιοχές της Κρήτης στις οποίες απαντάται ο ανωτέρω οικότοπος και οι οποίες καλύπτουν περίπου το 54% του οικοτόπου αυτού στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι δράσεις διάδοσης-διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος θα περιλαμβάνουν και την περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου προσφέροντας έτσι την ευκαιρία για μια ευρύτερη προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπου.

Το πρόγραμμα αυτό μέσω της Εθνικής, πολύ-συμμετοχικής επικοινωνιακής στρατηγικής στοχεύει στην προώθηση συγκεκριμένων δράσεων προστασίας, στην διάδοση της εμπειρίας, στην προώθηση και εκπαίδευση σχετικά με τις τεχνικές και τις μεθόδους σε εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και στην ευαισθητοποίηση του κοινού, διασφαλίζοντας την ευρύτερη προστασία του οικοτόπου αυτού σε όλη την Ελλάδα.
Το πρόγραμμα JUNICOAST έχει την μορφή επιδεικτικού προγράμματος (demonstration project) ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009 και η διάρκειά του είναι 4 χρόνια.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο οικότοπος 2250* έχει καταγραφεί σε 4 περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 στην Κρήτη:
1. Nήσος Γαύδος GR4340013, Ν. Χανίων
2. Ελαφόνησος GR4340015 Ν. Χανίων
3. Φαλάσαρνα GR4340001 Ν. Χανίων
4. Νήσος Χρυσή GR4320003 Ν. Λασιθίου

καθώς και σε 4 περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:
1. Νήσος Μήλος GR4220020 Ν. Κυκλάδων
2. Νήσος Πολύαιγος GR4220006 Ν. Κυκλάδων
3. Νήσος Νάξος GR4220014 Ν. Κυκλάδων
4. Νήσος Ρόδος GR4210005 Ν. Δωδεκανήσου

Στις περιοχές τις Κρήτης θα εφαρμοσθούν όλες οι δράσεις του προγράμματος. Στις περιοχές του Νοτίου Αιγαίου θα εφαρμοσθούν οι δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και διάχυσης των αποτελεσμάτων.
Πιό συγκεκριμένα στις περιοχές του Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθούν:

1. Εκδηλώσεις υπό μορφή σεμιναρίων για την ενημέρωση και την εξειδίκευση υπαλλήλων αρμοδίων φορέων που σχετίζονται με την διαχείριση περιοχών ΦΥΣΗ 2000 σε μεθόδους για την προστασία και αποκατάσταση του συγκεκριμένου οικοτόπου.
2. Εκδηλώσεις στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς και παροχή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.
3. Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σε όλες τις περιοχές που θα ευαισθητοποιούν τους επισκέπτες για την ανάγκη προστασίας και διατήρησης του οικοτόπου.
4. Διάθεση όλων των οδηγιών για την καλύτερη προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπου σε όλους τους αρμόδιους φορείς.
5. Δημιουργία δικτύου ενημέρωσης φορέων εκπαίδευσης, τουριστικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας.

Ολα τα ανωτέρω θα γίνουν σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και οι δαπάνες θα καλύπτονται από τον συντονιστή του προγράμματος (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων).