Αρχική σελίδα » Το δiκτυο

Το δiκτυο

Η δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ φορέων, εκπαιδευτικών, τουριστικών πρακτόρων αλλά και μεταξύ παρόμοιων προγραμμάτων, μπορεί να εξασφαλίσει τη διάδοση των κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης του οικοτόπου 2250* και συνεπώς τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Επίσης το πρόγραμμα Junicoast έχει συνδεθεί με την πρωτοβουλία δικτύωσης του προγράμματος NATURA, προκειμένου να μοιραστεί πληροφορίες και εμπειρίες με τις άλλες περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000.