Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Λειτουργία και παρακολούθηση του προγράμματος

Λειτουργία και παρακολούθηση του προγράμματος

E. ΔΡΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Ε.1 Συντονισμός και διαχείριση του προγράμματος
E.2 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος
E.3 Επιστημονική επιτροπή
E.4 Δικτύωση με άλλα παρόμοια προγράμματα LIFE
E.5 Επιτροπή εμπλεκόμενων φορέων
E.6 Εξωτερικός οικονομικός έλεγχος