Αρχική σελίδα » Η ομάδα » Επιστημονική επιτροπή

Επιστημονική επιτροπή

H δημιουργία επιστημονικής επιτροπής έχει σκοπό να συμβουλεύει και να αξιολογεί επιστημονικά τις δράσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος. Η επιστημονική επιτροπή περιλαμβάνει τους παρακάτω ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες:

Prof. Panagiotis Dimopoulos
Associate Professor of Botany and Plant Ecology
University of Ioannina, Department of Environmental and Natural Resources Management
G. Seferi 2, 30100 Agrinio, Greece
Tel: +30-26410-74119 / 74112
e-mail: pdimopul@cc.uoi.gr

Dr. Louis F. Cassar
Director of International Environment Institute (IEI)
Office: Room 311A, Chemistry Building, 3rd Floor
University of Malta, Msida MSD 2080, Malta
Tel: +356 2340 2071
e-mail: louis.f.cassar@um.edu.mt

Prof. Kerry B. Godfrey
School of Hospitality and Tourism Management
College of Management and Economics, University of Guelph
117F Macdonald Stewart Hall, 50 Stone Road East
Guelph, Ontario, N1G 2W1, Canada
Tel: +519-824-4120
e-mail: godfreyk@uoguelph.ca

Mr. Antonio Vizcaino and Mr. Javier Jimenez Romo
Ayuntamiento de Valencia Concejalia de Dehesa-Albufera
CV 500, km 8,5, margen izquierda
ES-46012 Valencia, España
Tel: +34 96 1610347
Fax: +34 96 1610037
e-mail: avizcaino@valencia.es
e-mail: jimenezromo@albufera.com

Η λειτουργία τις επιστημονικής επιτροπής αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος (καθώς τα μέλη της και οι εταίροι του προγράμματος θα συνεδριάζουν συχνά) ενώ την ίδια στιγμή, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στις βασικές αποφάσεις και αναφορές που θα πρέπει να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

Πρακτικά των συνεδριάσεων της επιστημονικής επιτροπής

1η Συνάντηση Επιστημονικής Επιτροπής, 26-27/02/2009

2η Συνάντηση Επιστημονικής Επιτροπής, 21/10/2010