Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων

Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων

Ως πρόγραμμα επίδειξης, οι δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και διάχυσης των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο χρησιμοποιώντας μια πολύ-συμμετοχική επικοινωνιακή στρατηγική επιτρέποντας την προώθηση της προστασίας του οικοτόπου και στο Νότιο Αιγαίο. Αυτό θα επιτευχθεί με την ενεργή συμμετοχή των άμεσα εμπλεκομένων φορέων από την αρχή του προγράμματος. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει:

  • Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης η οποία θα αυξήσει την δημόσια ευαισθητοποίηση και θα ενισχύσει την μακροχρόνια υποστήριξη του προγράμματος στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. 
  • Παροχή εκπαίδευσης και οδηγιών σχετικών με τις μεθοδολογίες προστασίας και αποκατάστασης του οικοτοπου σε εθνικό επίπεδο. 
  • Δημιουργία τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων για την προστασία του οικοτοπου.

D. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

  • D.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής
  • D.2 Δημιουργία ιστοσελίδας
  • D.3 Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
  • D.4 Εκπαίδευση για την προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπου
  • D.5 Παραγωγή και διάχυση των οδηγιών προστασίας και αποκατάστασης
  • D.6 Διάχυση των αποτελεσμάτων στην διεθνή επιστημονική κοινότητα και σύνταξη εκλαϊκευμένης αναφοράς “Layman’s report”
  • D.7 Σύνταξη των “Μετά-LIFE” σχεδίων επικοινωνίας και προστασίας