Αρχική σελίδα » Η ομάδα » Επιτροπή εμπλεκομένων φορέων

Επιτροπή εμπλεκομένων φορέων

Mέσω του προγράμματος Junicoast θα δημιουργηθεί μια επιτροπή εμπλεκόμενων φορέων που θα έχει ως πρωταρχικό στόχο την μακροχρόνια διατήρηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από εκλεγμένα μέλη τοπικών αρχών της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου και τους αρμόδιους φορείς για την διαχείριση των περιοχών του προγράμματος. Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι η διασφάλιση της διαβούλευσης, συμμετοχής και αντιπροσώπευσης της τοπικής κοινωνίας.

Η πρώτη συνάντηση εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2009 στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, μόλις ένα μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος. Στη συνάντηση αυτή, αφού παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα Junicoast από την ομάδα του ΜΑΙΧ, οι αρμόδιοι φορείς εξέθεσαν τις απόψεις τους και την πρόθεση τους να συνεισφέρουν και να συνεργαστούν στο πρόγραμμα.


Η επιτροπή εμπλεκόμενων φορέων θα πραγματοποιήσει συνολικά τέσσερις συναντήσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.


Συναντήσεις Επιτροπής Εμπλεκόμενων Φορέων:


1η Συνάντηση Εμπλεκόμενων Φορέων 25 Φεβρουαρίου 2009


Συνάντηση Εμπλεκόμενων Φορέων 22 Οκτωβρίου 2010, Πρακτικά


3η Συνάντηση Εμπλεκόμενων Φορέων, 29 Μαρτίου 2013, Πρακτικά