Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις » Παραδοτέα

Παραδοτέα

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
 A.1 Γεωμορφολογία και διαδικασίες υποβάθμισης
 A.2 Καθορισμός της συνθεσης και της δομής των φυτοκοινωνιών
A.3 Σύνθεση και δομή των πληθυσμών των Κέδρων
A.4 Χαρτογράφηση οικοτόπου
 A.5 Εκτίμηση των επιπτώσεων των επισκεπτών
A.6 Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς
 A.7 Εκπόνηση  πρωτοκόλλων μακροχρόνιας παρακολούθησης
A.8 Επεξεργασία των προδιαγραφών προστασίας και αποκατάστασης του οικοτόπου
A.9 Προσδιορισμός της δομής διακυβέρνησης και του νομικού καθεστώτος  για τον οικότοπο 2250* στην Ελλάδα
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
 C.3 Ενίσχυση της αναγέννησης του είδους Juniperus
C.4 Αποκατάσταση της σύνθεσης και της δομής της χλωρίδας του οικότοπου 2250*
 C.8 Εκτός τόπου διατήρηση
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
D.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής
D.3 Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
D.5 Παραγωγή και διάχυση των οδηγιών προστασίας και αποκατάστασης
D.6 Διάχυση των αποτελεσμάτων και σύνταξη εκλαϊκευμένης αναφοράς “Layman’s report”
D.7 Μετά-LIFE σχέδια επικοινωνίας και προστασίας
   ΔΡΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΡΑΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
 E.2 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος
E.4 Δικτύωση με άλλα παρόμοια προγράμματα LIFE