Αρχική σελίδα » Το δiκτυο » Δίκτυο εμπλεκομένων φορέων

Δίκτυο εμπλεκομένων φορέων

Καθώς οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των εμπλεκόμενων φορέων αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη βιωσιμότητα των δράσεων του προγράμματος, ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των φορέων αυτών είναι απαραίτητο. Το δίκτυο αυτό θα περιλαμβάνει διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, εκλεγμένα μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνεταιρισμούς, αναπτυξιακές εταιρίες και ακαδημαϊκούς επιστήμονες. Σκοπός του δικτύου, εκτός των άλλων, είναι να εξασφαλίσει τη διάδοση των καλύτερων πρακτικών για τη διαχείριση του οικοτόπου.

 

Σχετικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Ελλάδα Καθαρή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος & της Πολιτιστικής Κληρονομιάς προγραμμα:  ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ

MEDASSET-Ο Μεσογειακός Σύνδεσμος για την Σωτηρία των Θαλασσίων Χελωνών 

Δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που σχετίζονται με τις περιοχές του προγράμματος:

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Τμήμα. Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΥΔΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ