Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Δράσεις προστασίας » C.1: Οριοθέτηση του οικοτόπου

C.1: Οριοθέτηση του οικοτόπου

Στόχος αυτής της δράσης είναι ο καθορισμός των ορίων του οικοτόπου σε όλες τις περιοχές στην Κρήτη. Τα ακριβή όρια του οικοτόπου θα προσδιοριστούν και θα καθοριστούν μέσω των δράσεων A.4 και A.8. Η οριοθέτηση του κάθε οικοτόπου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της δράσης Α.8 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα προκύψουν από την παραπάνω δράση χρησιμοποιώντας για ορόσημα “ήπια” υλικά (πχ ξύλινοι πάσσαλοι, κορδόνια κλπ.). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διασφάλιση της αισθητικής αξίας των περιοχών η οποία δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί, όπως επίσης θα πρέπει να μην εμποδίζεται η επικοινωνία των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων του οικοσυστήματος. Επίσης, η κοινωνική αποδοχή και η μακροχρόνια βιωσιμότητα της δράσης αυτής, θα διασφαλισθεί μέσω των διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς (δράση A.6). Προτείνεται οι Διευθύνσεις Δασών Χανίων και Λασιθίου θα διατηρήσουν της οριοθέτηση και μετά το τέλος του προγράμματος.