Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Δράσεις προστασίας » C.8: Εκτός τόπου διατήρηση και πολλαπλασιασμός θεμελιωδών ειδών

C.8: Εκτός τόπου διατήρηση και πολλαπλασιασμός θεμελιωδών ειδών

Στόχος αυτής της δράσης είναι η συλλογή, αποθήκευση και ο πολλαπλασιασμός των θεμελιωδών ειδών των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus εκτός του φυσικού τους οικοτόπου ενισχύοντας την εκτός τόπου διατήρησή τους. Το γενετικό υλικό (σπόροι, μοσχεύματα) θα συλλεγεί από όλες τις περιοχές μελέτης στην Κρήτη, και με κατάλληλους χειρισμούς θα αποθηκευτούν στην Τράπεζα Σπόρων και θα καλλιεργηθούν στο Βοτανικό Κήπο του ΜΑΙΧ σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Η δράση αυτή θα λάβει υπόψη τις προδιαγραφές (δράση Α8) που απορρέουν ως αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών δράσεων Α2 και Α3. Η δράση αυτή στοχεύει στα παρακάτω:

  • Διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής γενετικής ποικιλότητας των ειδών στην εκτός τόπου προστασία.
  • Επεξεργασία πρωτοκόλλων για τη συλλογή, διαχείριση, αποθήκευση και φύτρωση των σπόρων καθώς και για την ανάπτυξη και φύτευση των αρτίβλαστων (δράσεις C.3 και D.5).
  • Παροχή φυτευτικού υλικού για λόγους προστασίας και επίδειξης (Βοτανικός Κήπος ΜΑΙΧ) όπως επίσης για τον εντός τόπου εμπλουτισμό και αύξηση των φυσικών πληθυσμών (δράσεις C.3, C.4, καιC.5).