Αρχική σελίδα » Οι περιοχές » Ν. Γαύδος » Περιγραφή του οικοτόπου στη Γαύδο

Περιγραφή του οικοτόπου στη Γαύδο

Ο οικότοπος 2250* στη Γαύδο  καλύπτει συνολική  έκταση 102 εκταρίων και έχει καταγραφεί σε τρεις περιοχές:

  1. Στη βοριοανατολική πλευρά του νησιού, στην περιοχή Σαρακήνικο
  2. Στην παραλία του Άγιου Ιωαννη στα βόρια του νησιού
  3. Στην παραλία του Λαυρακά δυτικά του Άγιου Ιωάννη

Τα πιο χαρακτηριστικά φυτικά είδη που απαντώνται στον οικότοπο 2250* στη Γαύδο εκτός των ειδών κέδρων Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa και Juniperus phoenicea είναι τα θαμνώδη Coridothymus capitatus (Θυμάρι), Periploca angustifolia, Ononis natrix subsp. hispanica, Cistus creticus (Λαδανιά), Cistus parviflorus (Λαδανιά) Pistacia lentiscus (Σκίνος), Erica manipuliflora (Ρείκι), Satureja thymbra (Θρούμπι) και άλλα. Επίσης πολύ σημαντικό είδος είναι το Silene succulenta subsp. succulenta που είναι σπάνιο σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Σπάνιων και Απειλουμένων φυτών της Ελλάδας και προστατεύεται από το Προεδρικό Διάταγμα του 67/1981.

Χάρτης οικοτόπου 2250* στη Γαύδο (όπως έχει χαρτογραφηθεί από το NATURA 2000)

Χάρτης οικοτόπου 2250* στο Σαρακήνικο

Χάρτης οικοτόπου 2250* στον Άγιο Ιωάννη

Χάρτης οικοτόπου 2250* στο Λαυρακά