Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Προπαρασκευαστικές δράσεις » A.3: Σύνθεση και δομή των πληθυσμών του Κέδρου

A.3: Σύνθεση και δομή των πληθυσμών του Κέδρου

Στόχος αυτής της δράσης είναι να προσδιορίσει ποσοτικά και να περιγράψει τη σύνθεση και τη δομή του πληθυσμού των χαρακτηριστικών ειδών του οικοτόπου 2250*, Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa and Juniperus phoenicea, στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν έρευνες. Τα  δεδομένα τα οποία θα συγκεντρωθούν θα περιλαμβάνουν το μέγεθος του πληθυσμού (αριθμός ατόμων Κέδρου, συμπεριλαμβάνοντας τα αρτίβλαστα και τα νεαρά άτομα), τη δομή των ηλικιών και την αναλογία φύλου (αρσενικά/θηλυκά άτομα). Το μέγεθος του πληθυσμού θα υπολογιστεί είτε άμεσα με καθολική καταγραφή του αριθμού των ατόμων (σε μικρούς υπό-πληθυσμούς) είτε με εκτίμηση της πυκνότητας του πληθυσμού (σε μεγάλους υπό-πληθυσμούς) σε ανάλογο αριθμό επιφανειών. Τα άτομα θα ταξινομηθούν σε κλάσεις ηλικιών οι οποίες γενικώς θα προσδιοριστούν σύμφωνα με το ύψος του φυτού και την επιφάνεια κάλυψης.  Τα αναπαραγωγικά άτομα θα προσδιοριστούν ξεχωριστά και θα εκτιμηθεί η πυκνότητα τους. Η αναλογία μεταξύ θηλυκών και αρσενικών ατόμων όπως επίσης και ο αριθμός των αναπαραγωγικών δένδρων θα εκτιμηθεί σε κάθε υπό-πληθυσμό χρησιμοποιόντας τυχαία στρωμάτωποιημένη δειγματοληψία τουλάχιστον 100 ενήλικων ατόμων ή καταγράφοντας όλα τα άτομα, ανάλογα με το μέγεθος του υπό-πληθυσμού. Επιπλέον, στα θηλυκά άτομα, θα προσδιοριστεί η ικανότητα αναπαραγωγής («καρποί» και σπόροι ανά δέντρο), και η δυνατότητα αναγέννησης (πυκνότητα φυτροϊκανών σπόρων ανά μονάδα επιφάνειας).  Τέλος, θα εκτιμηθεί η επιβίωση των αρτίβλαστων και των νεαρών ατόμων στο πεδίο.


Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε. Δείτε τo παραδοτέo της δράσης Α.3 παρακάτω.


Παραδοτέο A3: Σύνθεση και δομή των υποπληθυσμών του Κέδρου