Οι «Παράκτιες αμμοθίνες με είδη Κέδρων» αποτελούν σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων (92/43 ΕΟΚ) οικότοπο προτεραιότητας (κωδικός 2250*).
Πρόκειται για ένα σπάνιο, εξαιρετικής ομορφιάς οικότοπο, που απαντάται στις ακτές της Νότιας και Δυτικής Ευρώπης. Τα είδη κέδρων που βρίσκονται διάσπαρτα ανάμεσα στις αμμοθίνες, επιβιώνουν στις αντίξοες συνθήκες της δράσης του ανέμου και της άμμου, άλλοτε όρθια και άλλοτε πεσμένα στο έδαφος, δίνοντας στο οικότοπο μια μοναδική σύνθεση από φυσικά γλυπτά.
Στην Ελλάδα, ο οικότοπος αυτός απειλείται από διάφορούς παράγοντες όπως περιορισμένη φυσική αναγέννηση, τουρισμός, έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού, εναπόθεση απορριμμάτων, κόψιμο κλαδιών, βόσκηση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την έντονη ανάγκη προστασίας του οικοτόπου, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑ) και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης μέσω των Διευθύνσεων Δασών Χανίων και Λασιθίου, υλοποίησαν το πρόγραμμα JUNICOAST με τίτλο «Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)».

Συντονιστής: ΜΑΙΧ
Πληροφορίες: info@junicoast.gr
Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.501.210 €
Χρηματοδότηση LIFE 75%: 1.125.908 €
Ιδία συμμετοχή των εταίρων: 375.303 €
Διάρκεια 56 μήνες (1/1/2009 – 31/8/2013)

Ενημερωτικό Φυλλάδιο        
 

Sites